شرکت ابنیه‌سازان آتیه با تکیه بر تجارب و تخصص مدیران و پرسنل مجرب و کارآزموده در بخشهای سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی و معماری، سوابق قابل ملاحظه‌ای در طراحی پروژه‌های عمرانی مشتمل بر پروژه‌های مسکونی، صنعتی، اداری و تجاری، تأسیسات زیربنایی و کارهای سیویل را رقم زده است. در راستای توسعه روزافزون و دامنه فعالیت‌ها، هیأت مدیره اهداف شرکت را به شرح ذیل ترسیم نموده و مدیران اجرایی در تعقیب این اهداف می‌باشند.

تعداد مشاهدات اين صفحه 8477