اخـــبار

29 مرداد 1390

اخذ رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گرایش های سازه ومعماری تا ماه آینده

شرکت ابنیه سازان آتیه با تکمیل کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز ، درخواست خود را برای اخذ رتبه بندی جهت ارائه خدمات مشاوره در رشته های سازه و معماری ساختمانهای مسکونی ، اداری ، تجاری و فرهنگی به معاونت برنامه ریزی و نظازت راهبردی ریاست جمهوری ارائه داده و حداکثر تا 2 ماه آینده ، گواهی مربوطه اخذ خواهد شد .

تعداد مشاهدات اين صفحه 4389